Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Samhälle’ Category

Per Ericson gick ur tiden den 31 oktober 2007. Genom att tillgängliggöra ett kvalificerat urval av hans olika textalster på denna webbplats vill vi hedra hans minne.

Vi har därför här samlat 70 st texter, varav hälften är publicerade ledare i Svenska Dagbladet och andra artiklar, och hälften är bevarade blogginlägg. Vi har också lagt upp ett filmat föredrag tillsammans med det kompletta manuset, och vi har valt att bevara Per Ericsons länksamling som en fingervisning om hans personliga intressen.

Läs mer om Per Ericson

Samtliga texter © Svenska Dagbladet och/eller Familjen Ericson.

***

Read Full Post »

>LEDARE i Svenska Dagbladet 2007-08-17

Roger Scruton har länge varit något av en institution i brittisk debatt. Han har också hunnit med att besöka Sverige. Genom åren har jag stött på förvånansvärt många politiker och opinionsbildare som följer hans insatser med stort intresse.
Han är väl bevandrad i den moderna filosofins labyrinter. Scruton är samtidigt en djupt konservativ tänkare, som inte brukar tveka att dela med sig av sina omdömen om snart sagt vad som helst.
Nu är han aktuell med boken Culture Counts – Faith and Feeling in a World Besieged (Encounter Books). Boken är ganska tunn, men författaren hinner ändå med att servera tänkvärdheter så det räcker och blir över. I fokus för hans uppmärksamhet står, precis som titeln antyder, våra föreställningar om begreppet ”kultur”.
Han kan konsten att provocera. I positiv bemärkelse. Det Scruton skriver fungerar inte sällan som en direkt uppmaning till läsaren att tänka i nya banor, som i bästa fall leder till nya insikter.
Till exempel när han kommer in på utbildningens roll i förvaltandet av vår kultur.
”Det är en av de djupast rotade vidskepelserna i vår tid”, skriver Scruton, ”att syftet med utbildning är att gynna dem som kommer i åtnjutande av den.”
En bra lärare, anser filosofen, förmedlar inte kunskap för elevernas skull. Nej, en bra lärare ser eleverna som en möjlighet att förvalta och utveckla våra kunskaper.
Läraren ska alltså bry sig mer om vetandets framtid än om elevernas? Det kan låta som ett minst sagt bakvänt resonemang. För att inte säga stötande. Men det krävs bara en korts stunds eftertanke för att man ska inse att det ändå ligger något i vad Scruton hävdar.
Ett samhälle som tar väl vara på kunskaper och sanningar blir bättre än ett som inte gör det.
Självklart kan enskilda människor ha nytta och glädje av den kunskap som de tillägnar sig. Men de kan samtidigt göra en insats för samhället i stort, genom att förvalta och utveckla något som bidrar till det gemensamma bästa. Scruton fokuserar på det gemensamma, inte på det individuella.
Roger Scruton är ingen anhängare av den syn på individen som brukar förknippas med den klassiska liberalismen. Det finns en liberal idé om att individer utifrån sina enskilda ambitioner och intressen bestämmer sig för att bilda samhällen tillsammans med andra individer. Scruton skulle nog hävda att det snarare är så att livet i ett samhälle är det som ger människor möjlighet att utvecklas till individer. Oavsett vilket av de båda perspektiven man väljer tilldelas individen en central ställning. Men nog spelar det roll i vilken ände man börjar?
Det stora värdet med Roger Scruton är att det ofta känns ganska svårt att hålla med honom. Läsaren förväntas tänka till. Det är inget dåligt betyg.
Jag undrar om det inte rent allmänt vore bra om fler provocerande filosofer kom till tals i samhällsdebatten.

Roger Scruton på nätet.
– roger-scruton.com

Per Ericson

Read Full Post »

TT-Reuters rapporterar om ett nytt dokument från Vatikanen, som väntas väcka anstöt på sina håll. Den som vill läsa själva dokumentet och dessutom några korta kommentarer av Sandro Magister bör besöka Chiesa.

Dokumentet är ett försök att (på förekommen anledning) undanröja missförstånd och förtydliga vad som sedan länge har varit den katolska kyrkans lära.

Om någon protestant blir överraskad av formuleringarna i detta dokument måste vederbörande ha varit nersövd från Andra Vatikankonciliet och fram till idag.

__________

Andra bloggar om: ,

Read Full Post »

1932 var året då Aldous Huxleys dystopiska roman Du sköna nya värld först publicerades. Det betyder att det är jubileum i år.

Boken finns i en aktuell pocketutgåva (2006). Göran Rosenbergs förord är kort, men innehåller flera intressanta iakttagelser. Bland annat denna:

”… vad som fortsatt skrämmer hos Huxley är maktens medel. Kontroll genom biologisk determinering, inte fysisk övervakning. Underkuvande inifrån, inte ovanifrån. Individualitetens bortprogrammering, inte dess fängslande.”

Den som vill läsa mer om Huxley och hans roman bör ta en titt på Caitrin Nicols essä i det senaste numret av The New Atlantis.

__________

Andra bloggar om: , , ,

Read Full Post »

Idag skriver Gustaf Björck i UNT om debatten kring äktenskapsbalken. Han lanserar det i särklass mest liberala förslag som jag har sett i den svenska diskussionen:

”Eftersom vi i Sverige är så oense om vad äktenskap och familj är och bör vara borde vi helt sonika sluta upp med att ha en äktenskaps- eller partnerskapslagstiftning. Genom kompletteringar i ärvdabalken och föräldrabalken och annan sociallag kan vi uppnå de skyddseffekter som samhället måste stå för gentemot svagare parter, framför allt barn och ekonomiskt svagare part.”

”Sedan får var och en som önskar bilda par, trekant eller fyrkant, och ingå de civilrättsliga avtal man vill. Standardformer kan tillhandahållas som man lika enkelt som dagens äktenskapsförord lämnar in och får registrerade hos tingsrätten. Varje religiös grupp – och varför inte humanetikerna – kan ha sina ceremonier och interna regler så länge de inte är lagstridiga.”

Det finns en queeragenda som går ut på att smula sönder normer i samhället, gärna med statens hjälp. Att göra äktenskapsbalken könsneutral är ett typexempel: lagen ska omdefiniera/dekonstruera normen. Men inte kan det väl vara så illa att landets liberaler tycker att det är viktigare att angripa den kristna äktenskapssynen än att liberalisera lagstiftningen så mycket som möjligt?

Att följa meningsutbytet kring detta blir intressant. Tid för alla liberaler att bekänna färg.

__________

Andra bloggar om: , , , , Pingat: Intressant.se

Read Full Post »

Idag blev jag överraskad. Medan Sofie hjälpte syster Margot att städa på öppna förskolan tog jag en tur på stan med lilla Julia.

Jag hittade en nyutgiven bok som jag inte visste fanns. När blev det fel med dygder? av Peter Kreeft.

Boken har två korta förord. Ett är skrivet av Russell Kirk, den moderna amerikanska konservatismens gudfader. Det andra – håll i er nu – är skrivet av pastor Ulf Ekman. Boken är utgiven av Livets Ords Förlag.

På bokens bakflik står det att Peter Kreeft är professor i filosofi. Det stämmer. Men han är också katolsk apologet. En mycket aktiv sådan, till och med.

Något har hänt. Eller är på väg att hända. Det finns en hel del som skiljer Livets Ord från katolska kyrkan. För att uttrycka sig milt. Att en bok som denna kan ges ut och marknadsföras på detta vis är smått sensationellt.

”Budskapet i denna bok”, skriver Ekman, ”är en gåva till alla kristna i alla sammanhang.”

Och till alla andra som är tillräckligt politiskt inkorrekta för att bry sig om klassiska dygder som rättvisa, klokhet, mod och måttlighet.

__________

Andra bloggar om: , , , , , , ,

Read Full Post »

Per Gudmundson, kollega på ledarsidan i SvD, skriver idag om extremisten som dyker upp på förbluffande många bilder av islamistiska missnöjesyttringar.

I bloggosfären går den arge unge mannen (islamisten, inte Gudmundson) under namnet Rage Boy.

Hur representativ är den vildögde demonstranten för sin religion? Det kan man verkligen undra.

Vill man se prov på muslimska opinionsyttringar av helt annat slag kan man till exempel läsa Mohamed Omars essä om Tage Lindbom.

En annan sak man kan undra är hur många av Tage Lindboms konservativa anhängare som under skriftställarens livstid insåg att han var muslim. Det kan inte ha varit helt lätt för honom. Här är ett litet utsnitt ur Mohamed Omars essä:

”Tomas berättar i en intervju om hur han 1962 först upptäcker att fadern är muslim. Han hade öppnat dörren till föräldrarnas sovrum och där sett sin far, iförd kalott, knäfalla med pannan mot golvet. Häpen och omtumlad gick han till sin mor och frågade: ‘Är pappa katolik?’ ‘Nej’, svarade modern, ‘han är muhammedan’. Efter upplevelsen gav Lindbom sonen stränga instruktioner om att denna intima hemlighet inte fick nå utanför hemmets fyra väggar. Sedan följde en kort period då Lindbom bad med öppna dörrar, som en inbjudan till deltagande. Men de var ointresserade och dörren stängdes igen.”

__________

Andra bloggar om: , , , , , , Pingat: Intressant.se

Read Full Post »

Older Posts »